De Facto

at være i virkeligheden

Først når du er dén, du er, kan du blive den, du gerne vil være

De facto er et latinsk udtryk der betyder "i virkeligheden" eller "i praksis". Det bruges ofte som betegnelse for en tilstand, der er fremkommet uden eller på trods af regulering.

Inden for gestaltteorien betragtes den menneskelige organisme som en helhed, hvor det, der sker ét sted, påvirker hele organismen. Eller sagt på en anden måde: Alt, hvad der sker for dig, i dig og med dig, har indflydelse på den måde, du lever dit liv på.

  

Bliv bevidst om dine behov 

Jeg tror på, at vi mennesker på samme tid stræber efter vækst og efter at opretholde en organismisk balance. Og så kommer dilemmaet... for hvordan søren navigerer vi to så modsatrettede behov som balance og vækst? Svaret er: det gør vi ved at kunne prioritere vores behov i et hierarki, så vi håndterer de vigtigste, mens de mindre vigtige midlertidigt skubbes i baggrunden.

 

Det lyder enkelt - og for mange af os er det drønsvært!  

Lever du i overensstemmelse med den, du er, og de vilkår, du har, er du i stand til at mærke og kende dine behov. Du er skarp på, hvilket behov der lige nu er vigtigst, og du kan konstruktivt og kreativt undersøge dine omgivelser med henblik på at få dit behov dækket og opnå balance: Hvis du er sulten, vil du tænke på, hvordan du kan skaffe mad. Hvis du er træt, vil du være orienteret mod at komme til at sove. Hvis du fornemmer, at der er konflikt på vej, vil du lynhurtigt vælge, om det her og nu er rigtigt for dig at "bøje af" eller "tage kampen", osv.

Denne sunde selvregulering kan af forskellige årsager være forstyrret, så du ikke er i stand til at opfylde dine behov – og være tro mod dig selv. En forstyrrelse kan vise sig i form af depression, angst, stress eller psykosomatiske lidelser. Eller den kan komme til udtryk i helt almindelige hverdagssituationer som f.eks. pludselig vrede, overspisning, tankemylder, lavt selvværd, frygt for andres reaktioner eller præstationsangst.

 

Du er aldrig problemet. Dit problem er problemet.  

Et af de væsentlige mål med gestaltterapi er at få den medfødte sunde selvregulering genoprettet og videreudviklet, så du bliver bevidst om og kan tage dine behov alvorligt. Det gør vi ved at være i virkeligheden: præcis dér, hvor du er - her og nu.

Så du kan blive dén, du ønsker at være!(C) 2020 Annececilie Nesager Røge


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk