De Facto

at være i virkeligheden

Gestaltterapi


Hvad er gestaltterapi?

Autentisk kontakt. Støtte og konfrontation. Her og nu.Psykoterapi kan hjælpe... 

 • når du er i krise, ude af balance, ramt af stress/angst/depression eller på anden måde har det svært.
 • når livet driller - og du synes, at du havner i samme uønskede situation igen og igen.
 • hvis du har svært ved at mærke dig selv, stå ved dig selv eller sige fra.
 • hvis du har uafklarede relationer eller situationer, som du har svært ved at få afsluttet.
 • hvis du er nysgerrig på dig selv og på, hvordan du kan leve et mere meningsfuldt liv.

 

Hvorfor vælge gestaltterapi? 

Psykoterapi kan være en jungle at finde rundt i. Ordet dækker nemlig over en lang række terapeutiske retninger, der er vidt forskellige.

Én af dem er gestaltterapi. Ordet gestalt kommer fra tysk og kan oversættes til samlet helhed.

Grundtanken i gestaltpsykologi er, at vi mennesker har en iboende trang til at skabe meningsfulde helheder ud af de indtryk, vi får - og at vi er uløseligt forbundet med vores omverden. Når du møder mig i terapirummet, undersøger vi sammen de situationer, du er i, og de muligheder du har.

Min helhedsorienterede tilgang betyder også, at krop, tanker og følelser er lige betydningsfulde i terapien: dine tanker, følelser og oplevelser er alle en del af dig og bor i din krop, og derfor støtter jeg dig i at lytte til kroppens signaler og mærke, hvad der sker i dig, mens vi er sammen.

 

Hvordan foregår gestaltterapi? 

Gestaltterapi er også oplevelsesorienteret. Det betyder, at du undersøger det, som fylder i dit liv - her og nu. Du bliver opfordret til at være i virkeligheden præcis som du oplever den. Man kan også sige, at jeg opmuntrer dig til at hoppe i bassinet og svømme frem for at beskrive vandet fra bassinkanten. Herved bliver det tydeligere for dig

 • hvordan du egentlig har det
 • hvad du tænker
 • hvordan du handler over for dine medmennesker
 • hvordan du handler og træffer valg i dit liv.

Min vigtigste opgave i vores møde er at skabe rammen for en tryg, fordomsfri og ikke-dømmende relation mellem mig som terapeut og dig som klient, hvor vi undersøger det, som folder sig ud i mødet mellem os. Gestaltterapi er ikke en øvelse i at "finde facit", og du får hverken analyser, gode råd eller formaninger fra mig. I stedet får du en ærlig, støttende og nærværende samtale med et medmenneske, som er optaget af at se livet i øjnene på godt og ondt. Jeg møder dig dér, hvor du er; med lommelygten rettet mod, hvordan du bærer dig ad med at være (eller ikke at være) dig. Du er eksperten i dit liv. Og du er aldrig problemet - dit problem er problemet.

Gestaltterapi rummer også din tro og spiritualitet. Formålet med gestaltterapi er ikke at forandre den, du er, men at skabe klarhed over, hvor du står i livet. I terapien fokuserer jeg på at støtte dig i

 • at finde ind til kernen i dine problemer
 • at bearbejde gamle smerter
 • at blive opmærksom på tillærte adfærdsmønstre, som ikke gavner dig nu i dit liv
 • at lade nye indsigter synke ind
 • at eksperimentere med nye former for adfærd, der rummer større muligheder for udvikling.

Du bliver respekteret, støttet og udfordret - og du styrkes i at træffe sunde valg, der er rigtige for dig. Så du kan vælge at tage ansvar for netop dit liv.Fritz Perls 


...
Gestaltterapi er en velforankret humanistisk og eksistentiel psykoterapi. Den blev udviklet i USA i 1950’erne af en gruppe psykologer, psykiatere og filosoffer: Dels som en reaktion mod datidens klassiske psykoanalyse - dels som en psykoterapi, der værdsætter menneskelige oplevelser, autenticitet og relationer.

Gestaltterapiens "far", Fritz Perls, var oprindeligt psykoanalytiker, men mødet med gestaltpsykologien, fænomenologien og eksistentialismen inspirerede ham til et opgør med psykoanalysen og til at skabe gestaltterapien.

Gestaltterapien er i dag en dynamisk teori og metode til forståelse og udvikling af menneskelig oplevelse og adfærd, der værdsætter en åben, ligeværdig og respektfuld dialog mellem terapeut og klient.

Målet er at øge opmærksomheden på, hvordan vi er til i verden sammen med andre mennesker - f.eks. familien, parforholdet, arbejdmæssigt osv. - så vores livsvalg bliver så autentiske og værdiskabende for os som muligt.


(C) 2020 Annececilie Nesager Røge

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk